First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Wordfast Anywhere - Speech feature
 03  Formátování nadiktovaného překladu
Karta

Translation

 • anglický text obsahuje zástupné znaky


 • český text neobsahuje zástupné znaky
 Karta

Review

 • Preview
 • Transcheck
 • Spellcheck
 Preview (Náhled)

Neformátovaný a neupravený český diktát.

Soubor jsem si stáhl jako PDF. Jmenuje se preview.pdf.

 Translation

 • Toggle Pl. /placeholders/ (změnit pořadí zástupných znaků)
 • Next Pl. (další zástupný znak)
 • Copy Pl. (zkopírování do cílového segmentu)
 • Previous Pl. (předchozí zástupný znak)
 

Doplnění formátování, nakopírování zástupných znaků

Na správné místo stačí zkopírovat správný zástupný znak (Pl.)

 • Ikona Next Pl. má šipku směrem dolů; ve stejném segmentu slouží pro pohyb doprava (vpřed)


 • Ikona Previous Pl.má šipku směrem nahoru; ve stejném segmentu slouží pro pohyb doleva (zpět)Editace   Opravy přepisu mojí chybné výslovnosti, velkých písmen, interpukce apod.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 12.05.2016