Condak.net s.r.o. Home Next/další Last/poslední

   TMLookup a 27 miliónů titulků

OpenSubtitles 2016
 00  Obsah01 OpenSubtitles 2016
02 Průběh importu do TMLookupu
03 Importované a exportované položky
04 Hledání "work" v češtině a angličtině
05 Hledání "soul patch" v angličtině


Condak.net s.r.o. Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 14.03.2016