First/první Previous/předcházející Home deskpins Condak.net s.r.o.

Počítačový převod hlasu na text
 05  Diktování do OmegaT
Do složky /scripts/ jsem vložil stažené skripty.     
/* :name=Insert clipboard :description=Insert clipboard and change it according to template
 * Purpose:	Insert clipboard contend and modify it sequentially replacing
 * 		[Search patterns] with [Replace patterns], specified in external file
 * #Files:	Requires 'clipboard_substitution.ini' in '.ini' subfolder
 *		of the current project's root
 * #Format:	Plain text, where *each* line is:
 *		[Search Pattern] [Tab] [Replace Pattern];
 *		only the last line *must* be empty.
 *
 * @author	Kos Ivantsov
 * @date	2015-03-21
 * @version	0.1složka .ini  Místní soubor pro opravu nabízeného slova nebo výrazu  

Jednoduchá obdoba "doplnění terminologie do slovníku Newton Dictate 3".

http://www.condak.net/usta/slovniknd/cs/03.html

03 Slovník Newton Dictate verze 3.9


First/první Previous/předcházející Články / Articles deskpins Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 04.03.2016