First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Biblické texty jako zdroj terminologie
 05  Zdrojové texty a OmegaT
Latinská Nova Vulgata

a

World English Bible
 

Rozdílné Deuterokanonické knihy
World English Bible

30270 jedinečných překladových jednotek
  Segmentace má vliv na počet segmentů. Zdrojový text jsem nejprve zbavil číslic.

Při přiřazování textů ve dvou jazycích jsem číslice ponechal a následně jsem je odstranil včetně mezer, které byly mezi nimi.
Segmentace  


Segment číslo 30580 obsahuje text, který je ve třech překladových jednotkách v překladové paměti. Jednotlivé části jsem z okna Přibližné překlady do Editoru nakopíroval ručně. Pro lepší automatizovaný překlad jsem ve zdrojovém textu přidal za každou tečku mezeru. Tím se se zvýšilo automaticé využití TMX.

Mezeru bych ještě mohl přidat za otazníky a vykřičníky. Anglický text obsahuje hodně středníky, které se v českých překladech příliš nevyskytují.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 31.01.2016