Condak.net s.r.o. Home Next/další Last/poslední

   LF batch aligner version 2.42

Přiřazení 22 paralelních textů do jedné TMX
 00  Obsah01 Odložené použití
02 Vyhledání dvojjazyčného webu
03 How it works
04 Howto
05 TMX z textových souborů
06 Jedna překladová paměť aligned_all.tmx


Condak.net s.r.o. Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 06.09.2015