First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      TTIP - extrakce a doplňování terminologie
 04  Extrakce terminologie pomocí programu Lexterm
Terminologii je možno vyhledávat poloautomaticky  

i bez CAT nástroje například nástrojem Lexterm
Nastavení Lextermu

kódování textových souborů
 Nastavení Lextermu

maximální počet slov ve frázi
 Otevření dvojjazyčného (paralelního) souboru   Výraz regulatory cooperation se vyskytuje 76 krát  Výraz medical devices se vyskytuje 36 krát  Výraz Regulatory cooperation se vyskytuje 12 krát  

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 27.05.2015