Condak.net s.r.o. Home Next/další Last/poslední

   Strojový překlad ve Wordfastu (WFC)

MyMemory a PC Translator
 00  Obsah01 Api vo Wordfaste prestalo fungovat
02 Nastavení Wordfastu Classic (webové překladače)
03 Strojový překlad MY
04 Dokončený strojový překlad
05 Překladač pro MS Word
06 Strojový překlad PC Translatorem
07 Zobrazení terminologie slovníku
08 Dokončený strojový překlad


Condak.net s.r.o. Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 22.02.2015