First/první Previous/předcházející Home Condak.net s.r.o.

Projekt Tanzil, překlad koránu
 05  Česko-anglický text
Pán = Lord

Bůh = God

Písmo = Law

Moudrost = judgement

Tóra = Torah

Evangelium = Gospel

posel = Apostle

 Bůh = Allah

Bůh zajisté přikazuje, spravedlnost a konání dobra

=

Indeed Allah decrees the commands od justice and kindness

 

First/první Previous/předcházející Články / Articles Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 25.12.2014