First/první Previous/předcházející Home Condak.net s.r.o.

Realspeaker October 2014
 05  Diktování do Androidu (do mobilu)
V roce 2013   byl na webu odkaz ke stažení programu pro Android.

Měl jsem stejný mobil jako mám nyní, Samsung Galaxy R style (GT-9070P).

Můj mobil měl operační systém Android 2.6 a RealSpeaker vyžaduje vyšší verzi Androidu než 3.0.V roce 2014   je na webu RealSpeakeru informace:

Free Android version RealSpeaker is our gift for you.

Vypadá to, že odkaz získá ten, kdo si koupí licenci do Windows 7 a vyšších.Na play.google.com   jsem našel realspeaker.voiceinput.softkeyboard.   Tento program je z 16.10.2013.         

RealSpeaker is ultra-accurate audio-visual speech recognizer fully-integrated in awesome qwerty keyboard.

RealSpeaker je ultra-přesný audio-vizuální rozpoznávač řeči plně integrovaný do úžasné qwerty klávesnice.

It's provides possiblities for easy speech-to-text converting as well as possibilities for voice control of equipment.

Umožňuje snadnou konverzi řeči do textu, stejně jako umožňuje hlasové ovládání zařízení.

With RealSpeaker you can:

S RealSpeakerem můžete:

? Enter text of any length with the voice and video

Zadat text libovolné délky hlasem a videem

? Use any text editor or website (Notes, Facebook, Skype, Whatsapp etc.)

Použít libovolný textový editor nebo webové stránky (Poznámky, Facebook, Skype, WhatsApp atd.)

? English (British and American), Deutch, French, Russian, Korean languages

Angličtina (britská a americká), němčina, francouzština, ruština, korejština

? Ability to filter incorrect results

Schopnost filtrovat nesprávné výsledky

? Automatic switch off capital letters PLUS

Automatické přepínání velkých písmen PLUS

? New HD soft qwerty keyboard

Nová HD měkká qwerty klávesnice

HOW TO INSTALL IT RIGHT?

Jak ji správně nainstalovat?

LOOK UP HERE IN PHOTOS (7-inch tablet)

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE (7-mi palcový tablet)

Follow us at Facebook and Twitter and your comments will appear in the NEXT WEEK UPDATES

Sledujte nás na Facebooku a Twitteru, a vaše připomínky se objeví v Aktualizacích příští týden

? Turkish and Chinese languages support

Podpora turečtiny a čínštiny

? User interface improvements

Vylepšení uživatelského rozhraní

? "Delete word", "delete sentence", "delete all" buttons in voice input mode

Tlačítka "Smazat slovo", "smazat větu", "smazat vše" v režimu hlasového vstupu

? Soft keyboard dual buttons (@ : ' )

Softwarová klávesnice duálních tlačítek (@: ')

? Japanese, Ukrain, Italian and Spanish languages support

Podpora japonštiny, ukrajinštiny, italštiny a španělštiny
Upgrade Androidu   Pomocí programu KIES pro Windows je možno v kabelem připojeném mobilu aktualizovat operační systém, pokud je novější k dispozici.Vyzkouším   Čeština fungovat nebude, ale ruština a angličtina by mi mohly fungovat.

First/první Previous/předcházející Home Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 23.11.2014