First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Bezplatné programy, které nevyžadují instalaci
 03  AutoIt a skripty Leuce
Program AutoIt musí být nainstalován pro spouštění skriptů .au3

  Samuel Murray's page of AutoIt scripts

http://leuce.com/autoit/index.html
Run Script

 Ze skriptů lze kompilovat spouštěcí programy pomocí programu   Compile Script to .exeSložka PortableApps   obsahuje programy, které již zkompiloval Samuel Murray, autor skriptů

First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 16.11.2014