Home TMX editor

      Malý test programu TMX editor
 07  TMLookUp a TMX Maker a TMX editor
TMLookUp

Export do TXT odděleného tabulátorem
 TMLookUp

Bylo exportováno 141 překladových jednotek
 TMX Maker

Vytvoření TMX "matecat-export.tmx"
 matecat-export.tmx

a jednotlivé zdrojové TMX
 TMX editor

Segmenty č. 1-17
 TMX editor

Segmenty č. 137-141
 

Home TMX editor

Copyright Ing. Milan Čondák 08.09.2014