Home

      Překlad příručky programu InterText editor
 07  Slovník StarDict
Vytvoření slovníku ze souboru glosáře  Zobrazení terminologie ve slovníku  

Home

Copyright Ing. Milan Čondák 31.07.2014