Condak.net s.r.o. OmegaT Next/další Last/poslední

   Terminologie a editace strojového překladu

OmegaT a PC Translator 2009
 00  Obsah01 Texty českých zákonů
02 Anglicko-české glosáře
03 TaaS
04 1. věta
05 2. věta
06 3. věta
07 4. věta
08 5. věta
09 6. věta
10 7. věta
11 8. věta
12 9. věta
13 10. věta
14 Chybějící terminologie

Condak.net s.r.o. OmegaT Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 07.07.2014