Condak.net s.r.o. OmegaT Home Next/další Last/poslední

   Replace glossary entries

Překlad segmentů pomocí glosáře
 00  Obsah01 DGT-OmegaT
02 Průběh překladu pomocí glosáře - Animace
03 EN-CS [MT]
04 EN-CS Replace glossary entries
05 Interlingua Praga 2019
06 IA-CS Replace glossary entries


Condak.net s.r.o. OmegaT Interligua_CS Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 07.04.2019