Condak.net s.r.o. interlingua Home Next/další Last/poslední

   TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA

Paralelní text - Interlinga - čeština
 00  Obsah01 Smlouva o Ústavě pro Evropu
02 PREAMBULE
03 VYMEZENÍ A CÍLE UNIE
04 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV UNIE
05 Články III-118 až III-178
06 Články III-179 až III-220
07 Články III-220 až III-274
08 Články III-275 až III-313
09 Články III-314 až III-381
10 Články III-382 až III-436
11 Články III-437 až III-448
12 Terminologie a gramatika


Condak.net s.r.o. interlingua Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019