First / First Previous/předcházející Home Next / Dalla Last/poslední

Translation by PC Translator in MS Word
 02  Bilingual text EN-CS after translation
Strojový překlad nebyl ručně upraven.


{0>README.TXT<}0{>ČTIMNE.TXT<0}

 

{0>NOTES ON MS-WINDOWS<}0{>POZNÁMKY NA MS - WINDOWS<0}

=====================

 

{0>This file provides important information not included<}0{>Tento soubor poskytuje důležitou informaci nezahrnutou<0}

{0>in the MS-WINDOWS USER'S GUIDE.<}0{>v MS-WINDOWS UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE.<0}

 

{0>This file is divided into the following major sections:<}0{>Tento soubor je rozdělený do následujících významnějších sekcí:<0}

 

1. {0>Setup<}0{>Nastavení<0}

2. {0>Hardware Compatibility<}0{>Hardware kompatibilita<0}

3. {0>Microsoft Programs<}0{>Microsoftovy programy<0}

 

{0>If the subject doesn't appear in this file,<}0{>Jestli předmět neobjeví se v tomto souboru,<0}

{0>you might find it in one of the following text<}0{>možná, že bys mohl najít to v jednom z následujících textu<0}

{0>files included with MS-WINDOWS:<}0{>soubory obsažený v MS- WINDOWS:<0}

 

{0>* NETWORKS.TXT, which describes how to update your network software<}0{>* NETWORKS.TXT, který popisuje jak aktualizovat váš síťový software<0}

  {0>for use with MS-WINDOWS.<}0{>pro použití s MS- WINDOWS.<0}

 

{0>For information about new features, type HELP WHATSNEW<}0{>Pro informaci o nových rysech, typový HELP WHATSNEW<0}

{0>at the command prompt.<}0{>v příkazovém řádku.<0}

 

{0>This file contains the following topics:<}0{>Tento soubor obsahuje následující témata:<0}


First / First Previous/předcházející Interlingua_EN Next / Dalla Last/poslední

Copyright  2006 Ing. Milan Čondák  www.condak.cz