First/první Previous/předcházející Home www.wordfast.net Condak.net s.r.o.

PC Translator funguje s Wordfastem
 06  Jazykové útvary EU
Odkaz "Translation" (překlady) na serveru Europa http://europa.eu.int/comm/translation
Evropský parlament   Generální ředitelství pro překlad a generální ředitelství pro tlumočení http://www.europarl.eu.int/language/default_en.htm
Evropský parlament,
Plateau de Kirchberg, L-2929 Lucemburk
Rada Evropske unie,   Přijímaci útvar service.recrutement@consilium.eu.int
Evropská komise   Generálni ředitelství pro překlad http://europa.eu.int/comm/dgs/translation
Generální ředitelstvi pro tlumočeni http://europa.eu.int/comm/scic
Soudní dvůr http://curia.eu.int/en/indexaz/index.htm
Účetni dvůr http://www.eca.eu.int
Evropský hospodářský a sociální výbor translation@esc.eu.int
Výbor regionů recruitment@cor.eu.int
Informační úřad Brusel-Evropa http://www.blbe.irisnet.be
Informace o Lucemburku http://www.ont.lu

Evropský úřad pro výběr pracovníků:   brožura v češtině (pdf)

Inforecruitment@cec.eu.int
http://europa.eu.int/epso

First/první Previous/předcházející Interligua_CS www.wordfast.net Condak.net s.r.o.

Copyright  2006 Ing. Milan Čondák  www.condak.cz