First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Whereby a eTranslation
 03  TMX z eTranslation a segmentace v OmegaT
PDF v pomocné nepřekládané složce


a podsložky s překládanými soubory (source)
 Poprvé soubory
nebyly označeny názvem jazyka
a neměly koncovku TMX.

Pro snazší přejmenování jsem
soubory seřadil podle velikosti.
 Segmentace souhlasí.
Rozdíl je pouze v číslici 1 (odkaz na poznámku pod čarou).
 Zde je můj starý problém.
Ještě neumím v OmegaT nastavit pravidla
segmentace tak, aby se
rozdělily i věty v odstavcích.
 

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 12.02.2018