Anaphraseus
 09  Poslední segment
Poslední segment, převzat strojový překlad  Oznámení o posledním přeloženém segmentu  Uložení souboru před vyčištěním  


Copyright Ing. Milan Čondák 24.06.2012