Anaphraseus
 05  Kde je Anaphraseus?
Odkud jej lze stáhnout   Webová adresa je na poslední kartě O programu na předcházenící stránce, zde je opsaný odkaz:

http://anaphraseus.sourceforge.net
Umístění v počítači

Používám Windows Vista

Ve složce c:\Users\Milan\AppData\Roaming\...

se nachází soubor anaphraseus.ini,

velmi malá obdoba souboru "wordfast.ini" a dále složka language.
 Poznámka o analogii

Ve složce

c:\Users\Milan\AppData\Roaming\

mám programy a parametry pro program MemSource

 Ve složce language

je k dispozici 17 jazyků, včetně češtiny.

Na prvním obrázku vidíte, že jsem jazyk změnil na češtinu

Language=Czech.lng
 Jiné umístění jazykových souborů má MetaTexis.

K dispozici je 12 jazyků, včetně češtiny.
 


Copyright Ing. Milan Čondák 24.06.2012