Instalace aktualizace Wordfastu Pro
 02  Nová a dosavadní verze
Dosavadní verze obsahuje nainstalované programy.   V operačním systému jsou soubory s nastavenou konfigurací WFP, soubory projektů a na libovolných místech jsou překladové soubory (TXML) a zdroje: překladové paměti a glosáře (plus jejich indexy).Stažení novější verze.  

Verze z 20.07.2010 pro Windows
Odstranění dříve nainstalované verze (dosavadní verze).

OK pro odstranění dřívější verze
 Dosavadní verze (hlavní část v Program Files)

vypadá takto:
 

Windows Vista Home CZ Ing. Milan Čondák  www.condak.net