Wordfast Server Pro
 14  Setup > Activity
Speed limit: Pokud je zaškrtnuto,  je celková rychlost WFS omezena na určitý počet požadavků za sekundu.

Log to file: Toto nastavení umožňuje správci určit, zda je protokol činnosti zapsán do log souboru na disku.

 Minimize : určuje, zda se po chvíli WFS minimalizuje v systémové liště.


Copyright Ing. Milan Čondák 08.05.2010