Wordfast Server Pro
 09  Karta Activity a karta Sessions
Karta Activity umožňuje správci monitorovat činnost serveru.

Když se zaškrtne políčko Server active (nebo  WFS active ), právě se zapíná WFS - aktivuje se server, reagující na požadavky. Je třeba zkontrolovat, když je server v provozu.

Políčko Activity log říká WFS, aby povrzoval všechny aktivity v textovém poli. Políčko Activity se ve skutečnosti samo vypíná, pokud nikdo nepoužívá rozhraní WFS (nekliká na tlačítko nebo nemění kartu) po dobu 10 minut, aby šetřilo cykly procesoru.

Číslo Sess. Count ukazuje kolik uživatelů je k WFS právě připojeno. Uživatelé otevírají relaci, když se poprvé připojí k serveru. Mohou zavřít svoji vlastní relaci (například při vypnutí svého překladového nástroje, překladový nástroj pošle WFS příkaz "Close session"). Uživatelova relace je automaticky uzavřena, pokud WFS nezaznamenal činnost více než pět hodin (počet hodin lze nastavit v Setup > karta Sessions).

 Indikátor postupu Queue indikuje stav běhu fronty FIFO,  jak WFS zpracovává příchozí žádosti zaslané klienty. Hodnota přednosti spojená s účtem na kartě Accounts nastaví přednost účtu ve frontě. Doporučuje se dát lidským překladatelům vysokou prioritu (blíže k 10), protože obvykle odesílají 2 až 10 žádosti o překlady za minutu, požadují okamžitou reakci, a nižší prioritou (blíže k 1) automatizovaným procesům, jako jsou programy, které hromadně zpracovávají soubory, protože mohou do WFS vložit  tisíce žádostí o překlady za minutu.


Karta Sessions poskytuje celkový pohled na uživatele, účty a používané TM-esky, s podrobnými statistikami.


Copyright Ing. Milan Čondák 08.05.2010