Condak.net s.r.o. MetaTexis Home Next/další Last/poslední

      Automatický překlad celého souboru
 00  Obsah01 Import PP Wordfastu do MetaTexisu
02 Přeložit celý dokument otevřený v MS Wordu
03 Nastavení překladu 100% shodných segmentů
04 Hlášení databáze (překladové paměti)
05 Přeložený soubor (67 segmentů se 100% shodou)
06 Vytvořit konečnou verzi přeloženého dokumentu
07 Závěrečné úpravy dokumentu

Condak.net s.r.o. MetaTexis Home Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 29.12.2005