First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Doplňování terminologie do maďarského slovníku
 03  Import terminologie v souboru
 

Ze staršího slovníku jsem vyexportoval přidanou terminologii.
  Výrazy jsem přidal do slovníku.  Bylo přidáno 65 v.d., nyní je ve slovnku 190.708 v.d.  Formát importovaného souboru je v pořádku

Přidaný výraz "na konci" je ve slovníku nalezen.
  Pokud není formát importovaného v pořádku, mohou být data importována chybně.

Copyright Ing. Milan Čondák 13.01.2008