Condak.net s.r.o. Home Next/další Last/poslední

Hybridní překladač Blackbird
 00  Obsah01 Matematicko-fyzikální fakulta
02 Ukázka strojového překladu
03 The tagset in morphological dictionary


Copyright Ing. Milan Čondák 26.10.2007