First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Doplňování terminologie do maďarského slovníku
 01  Maďarsko-český slovník
  Maďarsko-český slovník má ze všech prodávaných PCD slovníků nejmenší slovní zásobu. Můj měl asi 40950 v.d. (významových dvojic). V maďarském sloupci jsou uvedené tvary přípon a koncovek.

Pokusil jsem se slovní zásobu zvětšit:

Chtěl jsem hledat na webu "slovník", ale maďarsky. Ve slovník jsem je nenašel.
  • hledal jsem "maďarský slovník"
  • přidal jsem slovník Microsoftu
  • přidal jsem nomenklaturu SIMAP
  • pár výrazů z maďarsko-českého dvojjazyčného textu
  • našel jsem http://fdicts.com/
  • ještě přidám překlad anglických výrazů z HU-EN slovníků a glosářů  Pohled na správce slovníků PCD.

Copyright Ing. Milan Čondák 22.04.2007