Condak.net s.r.o. Home Next/další Last/poslední

Doplňování terminologie do maďarského slovníku
maďarsko-českého
 00  Obsah01 Maďarsko-český slovník
02 Zdroje terminologie
03 Import glosáře Microsoftu
04 Počty významových dvojic

Copyright Ing. Milan Čondák 22.04.2007