Condak.net s.r.o. Home Next/další Last/poslední

Polský slovník
 00  ObsahPřidání terminologie do polského slovníku
 
01 Otevření archivního souboru PL-CS
02 Načítání slovní zásoby

Copyright Ing. Milan Čondák 07.04.2007