First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

 01  Manažer slovní zásoby
Běžný uživatel používá 4 produkty balíku PC Translator: překladač textu, překladač webových stránek, překladač e-mailů a slovník = PC Dictionary.

Profesionální překladatel si do slovníku přidává vlastní terminologii. Jednou ročně v říjnu vydává firma Langsoft nové verze programů a slovníky s větší slovní zásobou. Uživatel stojí před problémem jak ze starého slovníku vyexportovat přidanou vlastní terminologii a přidat ji do nového slovníku.  

Ke správě a údržbě slovní zásoby se používá Manažer slovní zásoby = Dictionary Manager pro PC Translator

Standardní postup

  

Ukázaný postup

E x p o r t   d o p l n ě n ý c h    slov, která byla do slovníku doplněna uživatelem. Doplněná slova jsou exportována v kódování Windows, do textového souboru, který se uloží buď do Vámi zvoleného adresáře (jestliže zadáte kromě jména souboru i "cestu"), nebo do adresáře, z něhož byl Manažer slovní zásoby spuštěn.